Természetgyógyászati oktatás

Természetgyógyászati oktatás_honlapra

Természetgyógyászati oktatás

 • Egészségügyi alapismeretek (EÜM)
 • Természetgyógyászati alapismeretek (TGY)
 • Fitoterapeuta szakmai képzés (FIT)


A Funkcionális Dietetika Orvos és Természetgyógyász Egészségcentrum

szervezésében (Nyilvántartási szám: B/2023/000141)


Mire készítenek fel a tanfolyamok?


„Egészségügyi alapismeretek” és „Természetgyógyászati alapismeretek” címen meghirdetett képzéseink írásbeli természetgyógyászati modulvizsgára, míg „Fitoterapeuta” természetgyógyászati szakmai képzésünk szóbeli szakmai vizsgára készítenek fel. Az írásbeli modulvizsgákra és a szakmai vizsgára való jelentkezésnél az általunk kiadott tanfolyamigazolásokat az állami vizsgáztatásért felelős Országos Kórházi Főigazgatóság HFI elfogadja.

Időpontok: 2023.12.03.; 2023.12.17.; 2024.01.21.; 2024.02.04.; 2024.02.18.; 2024.02.25.

Ára: 100.000.- Ft


„Fitoterapeuta” szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres „Egészségügyi alapismeretek” és

„Természetgyógyászati alapismeretek” modulvizsgákat követően lehet. Sikeres vizsga esetén a hallgatók képesítést igazoló állami bizonyítványt kapnak. (Az egészségügyi alapismeretek modulvizsga alóli felmentés abban az esetben adható, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az OKFŐ által vezetett Egészségügyi Szakdolgozók közhiteles Országos Alapnyilvántartásában szerepel.)

Időpontok: 2024.02.24.; 2024.03.10.; 2024.03.23.; 2024.03.31.

Ára: 100.000.- Ft


„Természetgyógyászati alapismeretek” tanfolyamunkra beiratkozó hallgatóinknak 5 napos életmód tábort is szervezünk, ahol többek között a gyakorlatban is megismerkedhetnek a gyógynövényekkel és azok népgyógyászati alkalmazásával.

Időpontok: 2023.12.15.- 12.16.; 2024.01.27.- 01.28.; 2024.02.10.- 02.11.; 2023.03.09.- 03.10.

Ára: 100.000.- Ft


A természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezés részletes szabályairól a természetgyógyászati tevékenységek gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V.28.) NM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott 01/2022. Főigazgatói Utasítás Az Országos Kórházi Főigazgatóság HFI természetgyógyászati tevékenységek jogszabály szerint előírt vizsgáihoz készült Vizsgaszabályzatból lehet tájékozódni, amely az ENKK, illetve Országos Kórházi Főigazgatóság HFI megfelelő internetes oldalának dokumentumtárából letölthető:


https://www.enkk.hu/files/dokumentumtar/tgyVizsga.pdf


Kinek ajánljuk képzéseinket?


Képzéseinket egészségügyi szakembereknek, bio- és gyógynövényboltok dolgozóinak, természetgyógyászoknak, valamint a téma iránt komolyabban érdeklődő laikusoknak egyaránt ajánljuk. Tanfolyamainkon megismerhetik a gyógynövények szelíden gyógyító tulajdonságait, így könnyebben kiigazodhatnak a növényi étrend-kiegészítők világában és határozottabban kezükbe vehetik saját és családjuk egészségének természetes módszerekkel való menedzselését, sőt sikeres

vizsgák esetén kompetenciát szerezhetnek arra is, hogy természetgyógyászati tevékenységüket hivatalos formában végezhessék.


Kik vagyunk mi?


Iskolánkban olyan neves, ismert előadóktól tanulhattok, akik már 20-30 éve dolgoznak az egészségügy, a természetgyógyászat, valamint a természetgyógyászati oktatás és vizsgáztatás területén. Tananyagainkat úgy állították össze, hogy azok a nem szakemberek számára is jól érthetőek és könnyen elsajátíthatóak legyenek. Oktatásaink élő, online formában zajlanak, kivéve az elsősegélynyújtási ismereteket (egy oktatási nap) amik személyesen kerülnek leadásra. Oktatási és egészségcentrumunk megfelel az új felnőttképzési törvénynek (Az Országgyűlés részéről 2022. december 7-én elfogadott és a Magyar Közlöny 2022. évi 209. számában 2022.12.19-én megjelent, az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény.)


Oktatóink


Daróczi Zoltán, andragógus, tréner, akupresszőr, alternatív masszázs és mozgásterapeuta, bioenergetikus, fitoterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, reflexológus, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke, a Természet Gyógyászok Baráti Társaságának vezetője, A Mandala Életfa Kft., és az Élőfény Oktató Kft. ügyvezetője, az „Életmód”, „A jövő gyógyszere az öngyógyítás”, a „Földi létezésed kincsei” c. könyvek társszerzője, ill. szaklektora

Tanfolyam/tárgy: Természetgyógyászati alapmodul


dr. Báthory Gábor, szakgyógyszerész, fitoterapeuta, életmód-tanácsadó és terapeuta, a „Funkcionális Dietetika” c. tanfolyam vezetője, a „Hatóanyag ABC” c. könyv szerzője

Tanfolyam/tárgy: Fitoterapeuta szakmai képzés


Bell Barbara, diplomás diagnosztikai képalkotó, fitoterapeuta

Tanfolyam/tárgy: Egészségügyi alapmodul, Fitoterapeuta szakmai képzés


Molnár Judit, a Testnevelési Egyetem gyakorlati szaktanára

Tanfolyam/tárgy: Egészségügyi alapmodul, elsősegélynyújtási ismeretek


dr. Krkos Károly, a Foodtest Ételintolerancia Központ laboratóriumi szakorvosa

Tanfolyam/tárgy: Orvosi labordiagnosztika


Gyuris Zoltán, molekuláris biológus, közgazdász

Tanfolyam/tárgy: Orvosi mikrobiológia


Tomek Noémi, „örömvilág” oktató, coach, tréner, mediátor, az „Ébresztő” c. könyv szerzője

Tanfolyam/tárgy: Stresszkezelési, és mentális kiegyensúlyozó technikák


dr. Tótmartinez Adrienne, hisztopatológus szakorvos, orvos-természetgyógyász, a Debreceni Egyetem oktatója, biorezonancia szakértő, a „Holisztikus kórtan” c. könyv szerzője

Tanfolyam/tárgy: Biofizikai és biokémiai elvekre épülő mai természetgyógyászati terápiák, túl a nyugati orvostudomány határain


Egészségügyi alapismeretek

A Funkcionális Dietetika Orvos és Természetgyógyász Egészségcentrum szervezésében (Nyilvántartási szám: B/2023/000141)


Összes óraszám: 48 óra

Oktatásunk élő online zajlik, azonban az elsősegély nap személyesen kerül leadásra.


Előadók:

Egészségügyi alapismeretek: Bell Barbara természetgyógyász, fitoterapeuta, diplomás diagnosztikai képalkotó szakember

Elsősegély: Molnár Judit Testnevelési Egyetem gyakorlati szaktanára


El ső oktatási nap: 2 023. dec ember 03. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • Általános anatómia és kórtani alapismeretek: bevezetés az anatómiába, kórtani alapismeretek, immunitás, járványtani alapismeretek. A betegségek megjelenése, kifejlődése és tünetei. Élő és élettelen kórokozók. Általános kórtan. A kórlefolyás szakaszai, a szervezet válaszreakciói. Részletes kórtan a szervrendszereknek megfelelően.

 • Mozgásrendszer anatómiája: csonttan, ízületek, izomtan; élettan: mozgás és izomműködés; a mozgásrendszer kórtana.

  Második oktatási nap: 2023. dec ember 17. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • A keringés szervrendszere: a vér és a vérképző szervek, folyadék- és elektrolitháztartás: a vér jellemzői, a vércsoportok, a szív és az erek anatómiája, a vérkörök; nyirokrendszer; a vérkeringés kórtana és klinikuma.

 • A légzőrendszer anatómiája és élettana; a légzés kórtana és klinikuma.

  Harmadik oktatási nap: 2 024. j anuár 21. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • Az emésztőrendszer anatómiája és élettana, anyagcsere és energiaforgalom, az emésztőrendszer kórtana és klinikuma.

 • A kiválasztás szervrendszere: vizeletkiválasztó- és elvezető rendszer anatómiája, élettana, a kiválasztás kórtana.

  Negyedik oktatási nap: 2 024. február 4. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • A szaporodás szervrendszere (férfi és női): anatómiája és élettana, férfi és női nemiszervek kórtana, nemi úton terjedő betegségek.

 • A neuroendokrin rendszer: külső és belső elválasztású mirigyek anatómiája és élettana, kórtana és klinikuma.


  Ötödik oktatási nap: 2024. február 18. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • A központi és perifériás idegrendszer anatómiája, élettana, az idegrendszer kórtana és klinikuma.

 • Az érzékszervek: szem, fül, bőr, szaglás, ízlelés anatómiája, élettana, kórtana és klinikuma.

Hatodik oktatási nap: 2024. február 25. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

El sősegély

Az elsősegélynyújtás célja, módja, eszközei. Az életjelenségek vizsgálata. A sérült mozgatása. Eszméletvesztés, hő és hideghatások, mérgezések. A vérzés fogalma, típusai. Elsődleges vérzéscsillapítás Az elsődleges sebellátás. A kötözés szabályai. A mentő hívása, teendők a megérkezéséig. A sérültek elhelyezése a baleset helyszínén.


Ezúton köszönjük, hogy továbbképzés szempontjából a mi iskolánkat választottátok!


Természetgyógyászati alapismeretek


A Funkcionális Dietetika Orvos és Természetgyógyász Egészségcentrum szervezésében (Nyilvántartási szám: B/2023/000141)


Megtanulhatja a természetgyógyászat alapjait, megismerkedhet a módszereivel és alkalmazási lehetőségeivel. Megfelelő alapot biztosít, amire a szakképzéseket fel lehet építeni.


Összes óraszám: 64 óra


Előadó: Daróczi Zoltán természetgyógyász, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke, a Természet Gyógyászok Baráti Társaságának vezetője


El ső oktatási nap: 2 023. dec ember 15. péntek 8:30- 16:30 (8h)

 • A természetgyógyászat alapfogalmai

 • A természetes gyógymódrendszer 9 alapelve

 • A természetgyógyászat hazai, és nemzetközi helyzete


  Második oktatási nap: 2023. dec ember 16. sz ombat 8:30- 16:30 (8h)

 • A természetgyógyászat tudományos alapjai

 • A természetgyógyászat energetikai elméletei.

 • A hagyományos keleti orvoslás


  Harmadik oktatási nap: 2 024. j anuár 27. sz ombat 8:30- 16:30 (8h)

 • Ayurvédikus orvoslás

 • A segítő foglalkozás személyi feltételei


  Negyedik oktatási nap: 2 024. j anuár 28. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • Magyar Népi Gyógyászatunk

 • Természetes életmód alapjai

 • Jogi, etikai alapismeretek

 • Vállalkozás menedzsment


  Ötödik oktatási nap: 2024. február 10. sz ombat 8:30- 16:30 (8h)

 • Hagyományos tibeti orvoslás

 • Életmód terápia

 • Táplálkozás alapismeretei


  Hatodik oktatási nap: 2024. február 11. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

 • Méregtelenítő eljárások

 • Elemterápiák

 • Mozgás, és masszázs terápiák

  Hetedik oktatási nap: 2024. márc ius 9. sz ombat 8:30- 16:30 (8h)

 • Újabb kori természetgyógyászati módszerek. (Homeopátia, antropozófia, manuál terápia, biológiai fogászat, kineziológia, neurál terápia, mikrobiológiai terápia, ortomolekuláris medicina)


  Nyolc adik oktatási nap: 2024. március 10. v asárnap 8:30- 16:30 (8h)

  -Állapotfelmérő módszerek

 • Anamnézis

 • Alkattan

 • Mikrorendszerek

 • Fizikális vizsgálatok

 • Eszközös vizsgálatok


Ezúton köszönjük, hogy továbbképzés szempontjából a mi iskolánkat választottátok!

Új képzések 2022 Tudományos cikkek